CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐỊA ỐC CAO SU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG-ĐỊA ỐC CAO SU
Trụ sở chính: 402 Nguyễn Chí Thanh F6, Q10, HCM.
Điện thoại: Điện thoại :  (08) 3855 6786 - 3855 9610 - 3857 7525
 3855 2037;  Fax :  (08) 3857 7526
Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG-ĐỊA ỐC CAO SU, xác nhận việc đăng ký công bố thông tin và báo cáo trên cổng thông tin điển tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
1. Người thực hiện công bố thông tin:
- Người được quyền công bố thông tin: ông NGUYỄN HOÀNG CÔNG 
Điện thoại di động: 0915600209
Cố định (cơ quan);(08) 3855 6786  e-mail, hoangcong239@yahoo.com.vn
Số chứng minh thư: 022791537.cấp ngày 17/04/2010, tại TP.HCM.
 
2. Người có liên quan tới việc công bố thông tin:
- Chủ tịch HĐQT: ông TRẦN XUÂN CHƯƠNG
Điện thoại cố định: (08) 3855 6786 (cơ quan);
Địa chỉ e-mail: xuanchuong61@yahoo.com
Điện thoại di động:
3. Hộp thư điện tử (e-mail) đăng ký dùng gửi thông tin công bố trên cổng thông tin điện tử UBCKNN: diaoccaosu@yahoo.com
 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký.
 
·        Tài liệu đính kèm:
- Thông tin tổng quát về công ty (theo mẫu đính kèm)
 - Sơ yếu lý lịch của người được ủy quyền công bố thông tin
 
 
 
      Ngày 16 tháng 07 năm 2012
    Người đại diện theo pháp luật
 
 
 
                                                    TRẦN XUÂN CHƯƠNG

Mẫu thông tin tổng quát về công ty
(Kèm theo Phụ lục I)
 
STT
Nội dung
Thông tin về công ty
 
1
Tên tiếng Việt
CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU
2
Tên tiếng Anh
RUBBER REAL ESTATE CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
3
Tên viết tắt
RCC
4
Địa chỉ (trụ sở)
402 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, Tp.HCM
5
Điện thoại
Điện thoại :  (08) 3855 6786 - 3855 9610 - 3857 7525 - 3855 2037
6
Fax
(08) 3857 7526
7
Email
8
Cổng thông tin điện tử
Rcc.vn
9
Vốn điều lệ
45.000.000.000đ
10
Người đại diện theo pháp luật
TRẦN XUÂN CHƯƠNG
11
Hội đồng quản trị
TRẦN XUÂN CHƯƠNG  -CT.HĐQT
NGUYỄN VĂN CAO        -ỦY VIÊN
DƯƠNG HẢI HÀ               -ỦY VIÊN
NGUYỂN MAI HOÀNG   -ỦY VIÊN
NGUYỄN QUỐC VIỆT    -ỦY VIÊN
12
Ban giám đốc
TRẦN XUÂN CHƯƠNG   –TỔNG GĐ
NGUYỄN VĂN CAO         -PHÓ TGĐ
NGUYỄN QUỐC VIỆT      -PHÓ TGĐ
13
Ban kiểm soát
NGUYỄN DUY TUẤN –TRƯỞNG BKS
VŨ VĂN TUÂN              -ỦY VIÊN
TRẦN ĐÌNH PHONG        -ỦY VIÊN
14
Chi nhánh/công ty con/văn phòng đại diện (nếu có)
 
15
Danh sách quỹ
 X
16
Thời gian hoạt động của quỹ
 X
17
Mã chứng khoán
RCC
18
Sàn giao dịch
 X
19
Ngân hàng giám sát
  X
20
Số lượng cổ phiếu niêm yết
 4.500.000CP
21
Ngành nghề kinh doanh
Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và trang trí nội thất;
- Thi công đường cấp phối, thấm nhập nhựa; thi công công trình thủy lợi phục vụ ngành cao su và nông nghiệp; đầu tư phát triển nhà ở phục vụ ngành nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và nông thôn;
- Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; Trồng rừng, cây cao su. Chế biến cao su,
- Xử lý chất thải : rắn, lỏng, khí
- Hoạt động của các câu lạc bộ thể dục thể thao
- Khai thác thủy sản nội địa, Nuôi trồng thủy sản nội địa ….
 
22
Nghiệp vụ kinh doanh
 Như ngành nghề kinh doanh
23
Giấy chứng nhận doanh nghiệp
0300695916 thay đổi lần thứ 6, ngày 10/10/2010
24
Giấy phép điều chỉnh, sửa đổi bổ sung
thay đổi lần thứ 6, ngày 10/10/2010
 
                                                           
                                                                                     Ngày 16 tháng 07 năm 2012
                                                                                    Người đại diện theo pháp luật
 
 
 
                                                                                       TRẦN XUÂN CHƯƠNG
 
 
 
                                          
 
 
 

Mẫu sơ yếu lý lịch của người được ủy quyền công bố thông tin
(Kèm theo Phụ lục I)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                         *******
 
SƠ YẾU LÝ LỊCH
 
Họ và tên:    NGUYỄN HOÀNG CÔNG         Nam, nữ: Nam 
Sinh ngày       23   tháng    09 năm 1967
Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: số 47 đường 17 khu phố 5 phường An Phú Quận 2 TP- Hồ Chí Minh
 
Chứng minh thư nhân dân số: 022791537 . Nơi cấp CA-TP.Hồ Chí Minh.
Ngày   17 tháng 04 năm 2010
Địa chỉ số 47 đường 17 khu phố 5 phường An Phú Quận 2 TP- Hồ Chí Minh
Điện thoại di động: 0913600209
Cố định (cơ quan);(08) 3855 6786; Fax: (08) 3857 7526
 
Trình độ văn hóa: 12/12
Nghề nghiệp/trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Tài Chính Doanh nghiệp.
 Cấp bậc/chức vụ:
THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH
 
Họ và tên Cha: Nguyễn Văn Tiện               ; Sinh năm: 1932         - Hy sinh 1967
Họ và tên Mẹ: Hoàng Thị Thái Thanh       ; Sinh năm: 1938         - Cán bộ Hưu trí
Họ và tên con: Nguyễn Hoàng Hạnh Dung ; Sinh năm: 1994- Sinh viên
Họ và tên con: Nguyễn Hoàng Khánh Trúc ; Sinh năm: 2007- Học sinh
Họ và tên vợ: Nguyễn Thị Mai Lan           ; Sinh năm: 1971- Giáo viên.
 
 
 
                                                      Ngày 16 tháng 07 năm 2012
Xác nhận của công ty CP Xây dựng-Địa ốc cao su.
                                                         
 
 
 
 
Người khai
 
 
   

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐỊA ỐC CAO SU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG-ĐỊA ỐC CAO SU
Trụ sở chính: 402 Nguyễn Chí Thanh F6, Q10, HCM.
Điện thoại: Điện thoại :  (08) 3855 6786 - 3855 9610 - 3857 7525
Fax :  (08) 3857 7526
Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN HOÀNG CÔNG
Địa chỉ: số 47 đường 17 khu phố 5 phường An Phú Quận 2 TP- Hồ Chí Minh
Điện thoại (di động): 0915600209
Fax: (08) 3857 7526
Loại thông in công bố:       24h       72h                   Yêu cầu        Bất thường       Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)
Nội dung thông tin công bố: Người thực hiện công bố thông tin là ông: NGUYỄN HOÀNG CÔNG
 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
 
 
 
 
Ngày 16 tháng 07 năm 2012
Nguời thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
                                                                                    NGUYỄN HOÀNG CÔNG