THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
Năm 1998 : Chủ Tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 2 cho Công ty.
Năm 1996 : Chủ Tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 3 cho Công  ty

Ngoài ra, Công ty nhiều năm liền được Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tặng cờ thi đua.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng bằng khen cờ thi đua do đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD.