Tên Công ty : CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU
 
Tên viết tắt : RCC
Tên tiếng Anh: RUBBER REAL ESTATE CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ công ty: 402 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Quận 10, Tp.HCM
Điện thoại : (08) 3855 6786 - 3855 9610 - 3857 7525 - 3855 2037
Fax : (08) 3857 7526
Đăng ký kinh doanh số : 0300695916 thay đổi lần thứ 6, ngày 10/10/2010
Đại diện: Ông Trần Xuân Chương;       Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
 
Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước Công ty Kỹ thuật XDCB Cao su theo Quyết định số 4239/QĐ/BNN-TCCB ngày 29/11/2004 của Bộ NN và PTNT, tiền thân là Xí nghiệp Kỹ thuật XDCB Cao su thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm ngày 04/3/1993 theo Quyết định số 153NN-TCCB/QĐ của Bộ Trưởng Bộ NN và Công nghiệp Thực phẩm.
1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty :
- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và trang trí nội thất;
- Thi công đường cấp phối, thấm nhập nhựa; thi công công trình thủy lợi phục vụ ngành cao su và nông nghiệp; đầu tư phát triển nhà ở phục vụ ngành nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và nông thôn;
- Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; Trồng rừng, cây cao su. Chế biến cao su,
- Xử lý chất thải : rắn, lỏng, khí
- Hoạt động của các câu lạc bộ thể dục thể thao
- Khai thác thủy sản nội địa, Nuôi trồng thủy sản nội địa ….
2. Các đơn vị thành viên :
  1. 03 phòng chức năng:
Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;
Phòng Kế toán - Tài vụ;
Phòng Tổ chức - Hành chính.
  1. 01 Xí nghiệp Tư vấn - Thiết kế.
  2. Ban Quản lý chất lượng an toàn lao động
  3. 18 đội thi công công trình dân dụng và công nghiệp; 04 đội thi công công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật; 02 đội thi công Hệ thống kỹ thuật và M.E; 01 đội thi công hệ thống cấp thoát nước và PCCC; 01 đội thi công cơ khí và cấu kiện lắp sẵn; 01 đội thi công trang trí nội thất; Sàn giao dịch bất động sản.
Đến tháng  10/2005 Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao Su  là công ty Đại chúng, mã chứng khoán đăng ký là RCC,
Tháng 04/ 2010,  Đại hội đồng cổ đông tháng 4/2010 cho năm tài chính 2009 đã chấp thuận cho công ty phát hành cổ phiếu  cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên, nâng vốn điều lệ lên thành 45 tỷ đồng trong Quý IV/2010. Công ty đã phát hành thêm 3,5 triệu cổ phiếu  để nâng vốn điều lệ của Công ty lên thành 45 tỷ đồng.
3.  Những cột mốc phát triển:
Ngày  04/ 03/ 1993 Công ty được thành lập theo Quyết định số 153/NN-TCCB/QĐ của Bộ Nông nghiệp & Công nghiệp Thực phẩm. với tên gọi: Xí nghiệp kỹ thuật XDCB Cao su.
Năm: 1995; Quyết định của Bộ Nông nghiệp & Phát triễn Nông thôn số 442/QĐ/BNN-TCCB, ngày 14/09/1995; đổi tên  Xí nghiệp kỹ thuật XDCB Cao su thành Công ty kỹ thuật XDCB Cao su.
Năm 2004; thực hiện chính sách Cổ phần hóa của Nhà nước, Công ty được Bộ Nông nghiệp & Phát triễn Nông thôn, Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chọn triễn khai chuyển đổi thành doanh nghiệp cổ phần, Quyết định số: 4239/ QĐ/BNN-TCCB, ngày 29/ 11/ 2004/; với tên gọi: Công ty Cổ phần  kỹ thuật XDCB  - Địa ốc Cao su.
Năm 2010; Tại Đại hội  Cổ Đông Công ty, được sự đồng ý tán thành của Cổ Đông , Công ty đã chuyển đổi tên gọi hiện nay là:
Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su
Trụ sở văn phòng đặt tại 402 Nguyễn Chí Thanh , Phường 6, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.