3. TUYÊN BỐ CHIẾN LƯỢC:
-Tầm nhìn:
Là doanh nghiệp Xây dựng hàng đầu trong Tập đoàn CNCS.VN


-Sứ mệnh:
- Tổ chức sản xuất hoạt động xây dựng tiên tiến, tiếp cận trình độ công nghệ mới
 
- Quyết tâm vì mục tiêu chất lượng và dịch vụ cung ứng sản phẩm tốt nhất để mang đến nhiều cơ hội tốt đẹp cho cuộc sống .
- Khai thác các lợi thế vị trí về địa bàn hoạt động, tài nguyên đất đai, cán bộ nhân viên có sự gắn bó thân thiết, lâu dài          ... để tìm cách gia tăng giá trị hoạt động kinh doanh góp phần tạo nên sự gắn bó của cán bộ nhân viên với công ty và mang lại lợi tức cao cho cổ đông.
Mục tiêu dài hạn của RCC:
RCC sẽ là một trong những công ty xây dựng, kinh doanh địa ốc hàng đầu của Tập đoàn CNCS Việt Nam...  
RCC sẽ phát triển theo hướng đa ngành nghề mở rộng, ngoài hoạt động chính là xây dựng và địa ốc công ty đã và đang đầu tư vào lĩnh vực chế biến Gỗ cao su, tận dụng lợi thế trong nghành.
Công ty cũng đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào lĩnh vực thủy sản là hướng đi mới và cũng là lĩnh vực đang được quan tâm của Chính phủ.

Phạm vi hoạt động:  
RCC là doanh nghiệp ngành xây dựng kinh doanh địa ốc, Thủy sản hoạt động với chức năng triễn khai dự án, đầu tư kinh doanh bất động sản, các dự án mức đầu tư phân bổ rộng gồm vùng Miền Đông Nam bộ, Đồng bằng SCL, Tây Nguyên…
Các lợi thế cạnh tranh của RCC:
Những nguồn lực sau đây được xác định là lợi thế cạnh tranh của RCC:
•Là thành viên thuộc Tập Đoàn CNCS-VN.

• RCC có quá trình phát triển lâu dài, ổn định, từng bước tạo quy mô và có danh hiệu.  
• Lãnh đạo và cán bộ nhân viên RCC là những con người yêu nghề, luôn cam kết theo đuổi chất lượng sản phẩm.