Open

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU

Mã chứng khoán RCC

Thông tin nội bộ

Giấy phép KD 2015

Công ty CP Địa Ốc Cao Su đã thay đổi GPKD 2015 Đọc thêm

Báo cáo Tình hình sử dụng vốn đợt phát hành ra công chúng năm 2012

V/v : báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành cổ phiếu đợt 2 năm 2012
       Kính gửi:          Ban Quản Lý Phát Hành - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Căn cứ CV số 2693/UBCK-QLPH ngày 14 tháng 06 năm 2013 của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
Đọc thêm

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 2012

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG TY CP XÂY DỰNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
           ĐỊA ỐC CAO SU                                                             
 
         SỐ: 01/ BCQT-RCC               TP Hồ Chí Minh, ngày  25   tháng 01 năm 2013
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
( năm 2012)
 
 Kính gửi:
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 
Công ty CP Xây dựng-Địa ốc Cao su gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan và báo cáo với Quý cơ quan tình hình quản trị Công ty năm 2012 như sau:
Đọc thêm

Thông tin cần xem

Thông tìn Cổ đông rcc cần xem
Đọc thêm

Đăng ký công bố thông tin

Đăng ký công bố thông tin từ rcc
Đọc thêm

Thông tư 52

Thông  tư 52 , cần xem để thực hiện.
Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG BẰNG HÌNH THỨC XIN Ý KIẾN VĂN BẢNNĂM 2011

Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011


Đọc thêm